ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «D.Z. LASER CONCEPT» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 17) σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που συλλέγονται όταν επισκέπτεσθε το κατάστημά της στην έδρα της επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 17, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 – εφεξής «Κανονισμός GDPR») και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγονται από την Εταιρία και συνιστά ενημερωτική ειδοποίηση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR. Ειδικές ενημερωτικές ειδοποιήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να περιέχονται και σε έντυπα που καλείσθε να υπογράψετε προκειμένου να λάβετε θεραπείες αισθητικής που προσφέρονται εντός του ως άνω καταστήματος της Εταιρείας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι η Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΛΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «D.Z. LASER CONCEPT» (εφεξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ιπποκράτους αρ. 17) («Υπεύθυνος Επεξεργασίας»). 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετική με το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει η ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ποια είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για ποιους λόγους

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία είναι αναγκαία από διατάξεις της νομοθεσίας και απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή των υπηρεσιών της. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες αισθητικής που μας έχετε ζητήσει. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και e-mail).

Κατά την πρώτη επίσκεψή σας στο κατάστημα της Εταιρείας, καλείσθε να συμπληρώσετε ένα έντυπο, μέσω του οποίου η Εταιρεία συλλέγει και καταχωρεί τα προσωπικά δεδομένα σας που επιβάλλονται από το νόμο ή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς. Συγκεκριμένα η Εταιρεία συλλέγει και καταχωρεί α) δεδομένα ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης και επάγγελμα), β) δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και e mail) και γ) δεδομένα πληρωμών δηλ. αποδείξεις με ονοματεπώνυμο και αντίστοιχο απόκομμα πιστωτικών καρτών (στην περίπτωση που έχετε ζητήσει πληρωμή των υπηρεσιών της Εταιρείας με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και όχι τοις μετρητοίς). Αν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και την καταχώρηση αυτών των προσωπικών δεδομένων, δεν θα μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των οποίων η συλλογή και η καταχώρηση δεν απαιτούνται από το νόμο ούτε είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας απέναντί σας. Η Εταιρεία δεν κρατά Ιατρικό Φάκελο. Η Εταιρεία καταχωρεί μόνον τη χρονική συχνότητα των επισκέψεών σας, προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις της απέναντί σας και ειδικότερα τον υπολογισμό του κόστους των θεραπειών σας. 

Για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς, η Εταιρεία ποτέ δεν λαμβάνει φωτογραφία σας, ούτε την επεξεργάζεται. Σε περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η λήψη φωτογραφίας σας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε, η φωτογραφία αυτή παραμένει στα χέρια σας και την εμφανίζετε στους αρμόδιους συνεργάτες της Εταιρείας όποτε αυτή σας ζητηθεί. Η Εταιρεία δεν διατηρεί αρχείο φωτογραφιών σας, ούτε τις επεξεργάζεται κατά κανέναν τρόπο. 

Η Εταιρεία δεν πρόκειται ποτέ να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εταιρείες ερευνών και σε εταιρείες προωθητικών ενεργειών, διότι δεν συνεργάζεται με αντίστοιχες εταιρείες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει ούτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους παραπάνω σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και χωρίς προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική Νομοθεσία, τους κανονισμούς και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ασκήσει δικαιώματα σε δικαστικές διαδικασίες, να κατοχυρώσει ή να υπερασπισθεί τις έννομες αξιώσεις της, να προστατεύσει τα δικά της νόμιμα συμφέροντα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού GDPR.

Η Εταιρεία βιντεοσκοπεί, χωρίς καταγραφή ήχου, εκείνους τους χώρους εργασίας στους οποίους επιτρέπεται νομοθετικά και στους οποίους έχει τεθεί αντίστοιχη ενημερωτική πινακίδα, για την αποτροπή αδικημάτων σε βάρος προσώπων και αγαθών, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας της εικόνας σας, σύμφωνα με τα όσα επιβάλλει η σχετική νομοθεσία περί βιντεοσκόπησης χώρων για λόγους ασφαλείας.

Πώς αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και για πόσο καιρό

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται με έντυπα ή με αυτοματοποιημένα μέσα, με εξασφάλιση του απαραίτητου επιπέδου ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και νομιμότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών δεδομένων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα προσωπικά δεδομένα σας, υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό αυτής της χρονικής περιόδου, βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που οι νομοθετικές διατάξεις είτε επιτρέπουν, για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας, είτε επιβάλλουν, ως εκ τούτου η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί με αυτές, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων, του χρονικού περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Τα Προσωπικά Δεδομένων των ανήλικων, υποβάλλονται πάντοτε από τους γονείς / κηδεμόνες που τα συνοδεύουν.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την επίσκεψη στον Ιστότοπο

Εάν επισκεφτείτε τον Ιστότοπο της Εταιρείας (www.laserconcept.gr) και (www.dzlaserconcept.gr) (εφεξής: ο Ιστότοπος,) η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας περιορίζεται στα προσωπικά δεδομένα περιήγησης, δηλαδή στα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον Ιστότοπο για τη λειτουργία του στο Διαδίκτυο (π.χ. διευθύνσεις IP). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies αποκλειστικά και μόνον στον βαθμό που είναι απαραίτητα για την τεχνική λειτουργία του ιστότοπου. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί cookies για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση συγκεκριμένου ατόμου (π.χ. IP). Αυτή τη δυνατότητα την έχει μόνον ο τρίτος συνεργάτης στον οποίο έχει ανατεθεί από την Εταιρεία η λειτουργία του Ιστότοπου, ο οποίος έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR και ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν συλλέγει τις πληροφορίες αυτές για την ταυτοποίηση των χρηστών. Πλην όμως, δεδομένου ότι υφίσταται η δυνατότητα εντοπισμού του χρήστη μέσω της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτους, τα ως άνω στοιχεία ενδέχεται να αποθηκευτούν από τον τρίτο συνεργάτη της Εταιρείας για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών ποινικών και αστικών αδικημάτων που τυχόν διαπραχθούν σε βάρος του Ιστότοπου και της Εταιρείας.

Συνδέσεις (links) με άλλους ιστότοπους

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τον Ιστότοπο της Εταιρείας που αναφέρεται  παραπάνω. Μολονότι από τον Ιστότοπο δεν γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση σε άλλους ιστότοπους (sites), ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσεις (links) προς άλλους ιστότοπους (ιστότοποι τρίτων). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εταιρεία δεν γνωρίζει τις μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από τους ιστότοπους τρίτων ούτε είναι αρμόδια για την καταχώριση, τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από αυτούς. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρεία αρνείται ρητώς οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Επομένως, θα πρέπει να ενημερώνεστε για την Πολιτική Απορρήτου των ιστότοπων τρίτων με τους οποίους επιλέγετε να συνδεθείτε, καθώς και για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας από αυτούς.

Πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ποιότητα των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία, κατάλληλα, ενδεδειγμένα και προβλεπόμενα από τον Κανονισμό GDPR οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια  των προσωπικών δεδομένων σας. Η Εταιρεία τηρεί τα συμπληρωμένα έντυπα σε χώρο με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση και χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας Η/Υ (το CRM της Εταιρείας βρίσκεται σε cloud) για την προστασία των ηλεκτρονικά καταχωρημένων προσωπικών δεδομένων σας, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας, με οποιονδήποτε τρόπο και αν είναι αυτά καταχωρημένα, να προστατεύονται από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, από παράνομη ή παράτυπη χρήση τους, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, καθώς και από κοινοποίηση χωρίς συγκατάθεση.

Ποια άτομα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι της Εταιρείας που πρέπει να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα σας για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από την Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της (π.χ. φοροτεχνικοί, συνεργάτες ΙΤ). Τα τρίτα μέρη λαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για τις αντίστοιχες λειτουργίες τους και αναλαμβάνουν την επεξεργασία τους μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού GDPR, με τους οποίους είναι πλήρως συμμορφωμένοι. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να κοινοποιηθούν σε παραλήπτες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, προς την οποία η Εταιρεία οφείλει να συμμορφωθεί. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει το προσωπικά δεδομένα σας σε οποιαδήποτε αρμόδια Αστυνομική, Εισαγγελική και Δικαστική Αρχή, εφόσον της υποβληθεί σχετικό αίτημα ή της δοθεί σχετική εντολή.

Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεν μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού GDPR, ήτοι της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της φορητότητας, της εναντίωσης και της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ύπαρξη ή μη των προσωπικών δεδομένων σας, να ελέγξετε το περιεχόμενο, την προέλευση και την ορθότητά τους, να ζητήσετε αντίγραφό τους και να απαιτήσετε τυχόν διορθώσεις τους, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή και τη διαγραφή τους. Μπορείτε επίσης, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να υποβάλλετε παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, αν τις θεωρείτε εσφαλμένες ή αναιτιολόγητες στο πλαίσιο της σχέσης σας με την Εταιρεία, καθώς και  να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη Διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω, προκειμένου να υποβάλετε αιτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία και να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να είναι σύμφωνη με τις εντολές και τις αποφάσεις που εκδίδουν κάθε φορά οι αρμόδιοι θεσμοί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επομένως σας συμβουλεύουμε να την διαβάζετε τακτικά, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές του περιεχομένου της. 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Image
Image
Image